Seviye Tespit Sınavı Yetişkin Junior
Sınıflarımız
  • Oxford Kids House'da sınıf mevcutlarımız en az 6, en fazla 10 kişidir.
  • Sınıflarımız gerekli teknolojik donanıma sahiptir.
  • Derslerimizde görsel ve işitsel materyallere yer verilmektedir.