Seviye Tespit Sınavı Yetişkin Junior
Neden Erken İngilizce
  • Dil gelişimi üzerine yapılan tüm araştırmalar incelendiğinde kişinin en hızlı dil ediniminin erken yaşlarda olduğu görülmektedir.
  • Zeka gelişiminin en hızlı olduğu bu erken dönemde, çocuk ana dili dışında ikinci bir dili daha kalıcı ve kolay öğrenir.
  • İkinci bir dil, çocuğun genel bilgi ve becerilerini ilerlettiği gibi özgüvenini de arttırır.
  • Erken yaşta öğrenilen bir yabancı dil, hayata açılmış yeni bir pencere olacaktır. Bu da yeni bir bakış açısı demektir.
  • Doğru metotla, erken dönemde öğrenilen yabancı dil, hayata bir adım önde başlamak demektir.