Seviye Tespit Sınavı Yetişkin Junior
Yaz Okulu / Aktivitelerimiz
MODERN DANS
 • Modern dans, 20. yüzyılın başlarında balenin değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir dans türüdür.
 • Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans hareketleriyle birleştirilebilir. Modern dansta amaç, vücudun doğal duruşundan yararlanmaktır
 • Dans, sanatla sporun buluşmasıdır; dans, eğlence ile sporun buluşmasıdır. dans ederken eller, kollar, ayaklar, bel, kalça, diğer eklemlerin birkaçı ya da hepsi aynı anda hareket ettirildiği için beynin her iki lobu da aynı anda çalışır, beyin için bir spor gerçekleşir, danstan başka birşey düşünülemez ve dolayısıyla yaşanmış sıkıntılar dans ederken unutulur .
 • OXFORD KİDS HOUSE Yaz Okulunda çocuklarımız Modern Dans aktivitelerine katılarak, eğlenerek kendilerini ifade etmenin en etkin yöntemlerinden biri olan dansın tadını çıkarabilirler.
YARATICI DRAMA
 • Drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.
 • Drama derslerinde çocuk düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.
 • Öğrencilerinin aktif, sosyal, yaratıcı ve iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişmelerine önem veren OXFORD KİDS HOUSE yaz okulu aktivitelerinde Yaratıcı Drama’ya da yer vermektedir.
TENİS
 • İngiltere'den 1800'lerde ilk olarak oynanmaya başlayan oyun, öncelikle İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmıştır. Tenis bugün bir olimpiyat sporu olup, her seviyeden, her yaştan ve her ülkeden oyuncusu bulunmaktadır.
 • Tenis oynayan çocuklarda; Bireysel bir spor olduğu için kendi başına karar verme yetisini güçlendirir. Dengeli bir duruş kazandırır. Hemen hemen bütün vücut kaslarını çalıştırır. Hoşgörü ve nezaket duygularını geliştirir. Hızlı düşünme ve karar vermeyi geliştirir. Dayanıklılığı arttırır. Düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırır. Kişiye spor disiplini ve belirli bir dünya görüşü kazandırır.
 • Öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra sportif beceriler de kazandırmayı amaçlayan OXFORD KİDS HOUSE yaz okulunda Tenis’e de yer vermektedir.
BASKETBOL
 • Grup sporu olan Basketbol çocuğun kendi yeteneklerinden haberdar olmasına ve onları başkalarının yetenekleriyle karşılaştırabilmesine fırsat verir.
 • Basketbol, çocuğun ve gencin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur.
 • Basketbol sağlığı koruma ve güçlendirme amacı taşıdığı gibi, bedensel enerjinin ve duygusal gerilimin boşaltılmasına katkıda bulunduğu için, tedavi işlevi de yüklenebilmektedir. Altı veya yedi yaşından itibaren çocuk kendi yeteneğini akranlarının performansına bağlı olarak değerlendirmeye başlar.
 • Öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra sportif beceriler de kazandırmayı amaçlayan OXFORD KİDS HOUSE yaz okulunda Basketbol’a da yer vermektedir.